Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Om at Landbruksdepartementet ikke vil omgjøre sitt vedtak om å benytte statens forkjøpsrett og setter til side en frivillig avtale om eiendomskjøp i Åraksbø i Setesdalen

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Landbruksdepartementet har i brev av 2. november 1998 meddelt Knut Gausi fra Åraksbø i Setesdalen at man ikke vil omgjøre departementets vedtak av 27. juni 1996, hvilket vil innebære at staten nytter sin forkjøpsrett og setter en frivillig avtale om kjøp av eiendom til side. Saken står nå for domstolene.

Hva er årsaken til at statsråden ikke vil imøtekomme ønsket fra Gausi om å gjøre et forsøk på å komme frem til et forlik for om mulig å unngå en ny runde i rettssalen?


Les hele debatten