Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Om statlige bidrag til å få realisert planene om bybane i flere byområder, bl.a. på Nord-Jæren

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det er planer om bybane i flere byer. I Stavanger ble det 11. februar 1999 lagt fram en ny og konstruktiv rapport som virkelig illustrerer det potensialet som finnes for miljøvennlige banebaserte løsninger på Nord-Jæren.

Hva blir statsrådens bidrag til å sørge for at planene for bybaner blir realisert, eventuelt vil det bli tatt kontakt med de byområdene som har slike planer for å diskutere konkrete statlige bidrag til en realisering?


Les hele debatten