Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om en svensk undersøkelse som viser at de ansatte opplever det som mer positivt å jobbe i privat fremfor kommunal eldreomsorg

Datert: 12.02.1999
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 17.02.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det svenske kommuneforbundet foretok i 1998 en undersøkelse som viste at de ansatte opplever det som mer positivt å jobbe i privat fremfor kommunal eldreomsorg. De som ble spurt fremhevet at det var langt mer motiverende å jobbe i et privat firma enn for kommunen. Årsaken var blant annet at personalpolitikken var betydelig bedre i de private firmaene. De privat ansatte mente også at pasientene hadde det bedre i et privat omsorgstilbud.

Hva mener statsråden om denne undersøkelsen?


Les hele debatten