Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om behovet for å oppgradere Gullknapp flyplass ved Arendal, for å sikre Aust-Agder en helt nødvendig infrastruktur

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Dårlige samferdselsforhold er en stor hemsko for både næringsliv og private i Aust-Agder. Bare flyreisende fra Vardø har lengre reisetid til Oslo enn flyreisende fra Arendal som må reise via Kristiansand. Som et minimum bør Gullknapp flyplass like ved Arendal oppgraderes. Denne flystripa er i dag ikke godkjent for allmenn bruk. Behovet for å oppgradere denne flyplassen er prekært.

Har statsråden forståelse for fylkets behov for en mindre flyplass for å sikre fylket en helt nødvendig infrastruktur?


Les hele debatten