Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om at det ved renoveringen/ombyggingen av Stavanger kretsfengsel ikke er prosjektert med toaletter på cellene

Datert: 12.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Mener statsråden at det er forsvarlig at den høyst påkrevde renoveringen/ombyggingen av Stavanger kretsfengsel er planlagt, uten at det er prosjektert med toaletter på cellene?


Les hele debatten