Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om den store mangelen på sykepleiere, og å sørge for at all kapasitet i utdanningssystemet blir utnyttet

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er stor mangel på sjukepleiere. Bare i Oslo var 1019 stillinger ubesatt sist uke. Sykehus tilbyr kr. 40 000 i "kontantstøtte" for å rekruttere og beholde sjukepleiere. Høgskolen i Oslo sier de kan utdanne 40 til 80 flere pr. år. De store reformene for eldre og sjuke krever flere tusen nye fagfolk.

Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at all kapasitet i utdanningssystemet blir utnyttet?


Les hele debatten