Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å endre reglene slik at studenter med norsk som andrespråk ved lærerhøgskolene som begynte før muligheten for fritak fra sidemål ble innført, får godkjent utdanningen

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge trenger flere lærere med utenlandsk bakgrunn. Lærerhøgskolene fikk fra i fjor mulighet til å frita studenter med norsk som andrespråk fra sidemål. Studenter som startet sin utdanning før dette tidspunkt er ikke fritatt. Eksempler viser at dette fører til at studenter ikke får godkjent sin utdanning.

Vil statsråden endre reglene slik at også studenter som begynte tidligere får godkjenning etter samme prinsipp?


Les hele debatten