Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om krav om at en privatbil Forsvaret ønsker å disponere ved beredskap eller mobilisering, skal leveres med piggdekk, noe eieren ikke ønsker å kjøpe

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret ønsker å disponere Nils Stenbro, Årnes, sin private Chevrolet Suburban ved beredskap eller når mobilisering er iverksatt. Dette er selvfølgelig greit fra eiers side, men Forsvaret krever også at bilen skal leveres med piggdekk noe Stenbro verken har eller ønsker å kjøpe, da han ikke har dette behovet selv.

Synes statsråden det er riktig av Forsvaret å kreve denne investeringen av privatpersoner som må låne ut sin bil gratis?


Les hele debatten