Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Om det at Norges Idrettsforbund bevilget 1,5 mill. kr til en sportsdirektørstilling i European Olympic Committee, i lys av krisesøknaden deres om mer midler

Datert: 12.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Norges Idrettsforbund (NIF) har søkt Kulturdepartementet om 15 mill. kroner hvorav 4 mill. kroner skal gå til administrasjon. For ikke lenge siden bevilget NIF og Kulturdepartementet sammen 1,5 mill. kroner til en sportdirektørstilling i European Olympic Committe (EOC).

Hvordan ser statsråden på at NIF prioriterte dette når de gjennom sin krisesøknad av mer midler viser at de ikke har råd til å opprettholde aktivitet i breddeidretten?


Les hele debatten