Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om hvordan politiets driftsbudsjett for variable utgifter kan være redusert med 10 pst., når budsjettavtalen medførte 100 mill. kr mer til politiet og stillinger for over 300 politihøgskolestudenter

Datert: 27.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten