Muntlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Om den kraftige reduksjonen i bevilgningene til Russland og Øst-Europa for 1999 og løftet om at aktivitetsnivået likevel skulle opprettholdes

Datert: 27.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A):


Les hele debatten