Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til samferdselsministeren

Om at passasjerer på Vestfoldbanen som fraktes med buss fra Grenland til Sandefjord, har måttet vente en time på neste tog når bussen ikke har rukket fram i tide

Datert: 12.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): I Grenland bor det ca. 100 000 mennesker. Dette burde være et godt passasjergrunnlag for NSB. Fra årsskiftet har ca. annenhver avgang med NSB fra Skien og Porsgrunn gått med buss til Sandefjord. Flere ganger har bussen ikke rukket å nå Sandefjord før toget har forlatt stasjonen. Passasjerene har da blitt henvist til å vente en time på neste tog fra Sandefjord. Dette fører til at færre tar toget.

Hva mener statsråden om NSBs måte å behandle passasjerer på i slike tilfeller?


Les hele debatten