Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til samferdselsministeren

Om at refusjon fra Posten Norge BA til bedrifter etter feilfrankering utbetales bare hvis beløpet er på minst 110 kr, samtidig som oppsamling ikke er mulig

Datert: 16.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): De fleste bedrifter av noen størrelse har en frankeringsmaskin. Det hender også at det blir frankert feil. Men for å få refundert denne feilfrankeringen må beløpet være på minst 110 kroner. Det er ikke mulig å samle opp flere feilfrankeringer for å komme over dette beløpet. Den ordningen som Posten Norge BA her har laget for sitt eget monopolsystem tar altså tusenvis av kroner urettmessig fra bedriftene.

Kan statsråden se på dette, slik at ordningen blir mer bedriftsvennlig?


Les hele debatten