Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til samferdselsministeren

Om at personer bosatt i fylker som er fritatt for obligatorisk opplæring i glattkjøring ved erverv av førerkort for tunge kjøretøy, kan kjøre ubegrenset i alle landets fylker

Datert: 17.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Forskrift om obligatorisk opplæring i glattkjøring for førere av tunge kjøretøy § 1 gjelder for personer som skal erverve førerkort for første gang i klassene C, CE, D eller DE. Denne forskriften gjelder bare for personer som er bosatt i 13 av landets fylker, mens de øvrige fylker er fritatt for obligatorisk opplæring i glattkjøring. Til tross for manglende opplæring i glattkjøring har disse ubegrenset adgang til å kjøre i alle landets fylker.

Hva vil statsråden gjøre med dette misforholdet?


Les hele debatten