Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om mangelen på arbeidskraft til bl.a. sykehjem og skoler i Oslo pga. kutt i arbeidsmarkedstiltak, samtidig som byen har en betydelig arbeidskraftressurs blant langtidsledige innvandrere

Datert: 17.02.1999
Besvart på vegne av: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Stortingets kutt i arbeidsmarkedstiltakene gjør det umulig å skaffe nok arbeidskraft til sykehjem, skoler og skolefritidsordninger i Oslo, mener både fylkesarbeidssjefen og byråden for eldre og bydelene. Samtidig har Oslo en betydelig uutnyttet arbeidskraftressurs blant langtidsledige innvandrere. Disse trenger språkkurs og noe opplæring for å kunne fylle de ledige stillingene.

Hva vil statsråden gjøre med dette problemet?


Les hele debatten