Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å innføre ordninger som gratis skolebokutlån for å unngå at regningen for den nye bokbransjeavtalen sendes elever i videregående skole

Datert: 17.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Den nye bokbransjeavtalen som er inngått, og som ligger til behandling i Regjeringen for å få unntak fra konkurranselovgivningen, medfører at skolebøker totalt sett blir dyrere enn en rent markedsstyrt ordning ville medført.

Vil statsråden sørge for at det innføres ordninger, som for eksempel gratis skolebokutlån, for å unngå at regningen for en fornuftig distrikts- og kulturpolitikk blir sendt videre til elever i den videregående skolen?


Les hele debatten