Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Om utenriksministerens uttalelse om at det ikke er noen særordning når en israelsk ubåt som kan ta atomvåpen, får øve i norsk farvann, og hvilke andre land utenfor NATO som tillates slik virksomhet

Datert: 10.02.1999
Fremsatt av: Hallgeir H. Langeland (SV)
Besvart: 24.02.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Utenriksministeren sa i den ordinære spørretimen 10. februar 1999 at Norge ikke lager noen særordning for Israel når en israelsk ubåt som kan ta atomvåpen får øve i norsk farvann.

Hvilke andre land utenfor NATO er i dag gitt tillatelse til slik øvingsvirksomhet, og mener utenriksministeren det er sikkerhetspolitisk gunstig å gjøre norskekysten til et mulig øvelsesområde for ubåter fra land i hele verden?


Les hele debatten