Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om kva som blir gjort for å auke andelen menn i kvinnedominerte yrke, og om å få avsett ein likelønnspott ved lønnsoppgjeret. (Trukket tilbake)

Datert: 18.02.1999
Spørsmålet er trukket tilbake

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Sjølv om målet er å auke andelen menn i kvinnedominerte yrker, skjer det motsette. I Stavanger auka kvinneandelen i grunnskulen frå 72,3 pst. i skuleåret 1996-97 til 74,1 pst. i inneverande skuleår. Me veit alle at det meste av forklaringa er dei urimelege skilnadene i lønn mellom manns- og kvinnedominerte yrkesgrupper.

Vil statsråden sørgje for at det blir avsett ein likelønnspott ved lønnsoppgjeret, eventuelt kva blir gjort for å sikre likelønn og fleire menn i kvinnedominerte yrker?


Les hele debatten