Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om å forlenge tunnelen på Rv 35 Lunner-Gardermoen, bl.a. for å unngå ei 17 meter høy steinfylling i et fint friluftsområde

Datert: 19.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Lunner kommune, Lunner allmenning og naturvernorganisasjoner har i lengre tid bedt om at tunnelen for Rv 35 kan bli 250 meter lengre, blant annet for å unngå ei 17 meter høy steinfylling midt i et fint friluftsområde. Vegvesenet/departementet har avvist tanken på grunn av stram økonomi, men de samme etatene vil nå påføre prosjektet 50-60 mill. kroner i renter for å få anlegget ferdig ett år tidligere.

Er det ikke da også rom for ca. 10 mill. kroner til litt lengre tunnel for bedre miljø og trafikkåre til Gardermoen?


Les hele debatten