Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om å støtte klagen Nederland og Italia har fremmet for EU-domstolen mot EU-direktivet om patentbeskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser, som de mener strider mot konvensjonen om biologisk mangfold

Datert: 18.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): EUs direktiv om "Patentbeskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser" (patentdirektivet) er omstridt, ikke bare i Norge, men også i EU. Regjeringen i Nederland og Italia klaget direktivet inn for EU-domstolen fordi man mener det strider mot konvensjonen om biologisk mangfold. I likhet med EU- land har Norge gjennom EØS-avtalen anledning til å støtte klagen innen 3 måneder etter offentliggjøring. Fristen løper ut 5. mars 1999.

Akter Regjeringen å benytte seg av denne anledningen?


Les hele debatten