Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt staten vil dekke merutgiftene til kommuner som må ta opp lån til sykehjemsplasser i andre banker enn Husbanken pga. at lånerammene der er oppbrukt

Datert: 18.02.1999
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Flere kommuner som har søkt om Husbanklån til sykehjemsplasser har fått beskjed om at lånerammene i Husbanken allerede er oppbrukt for i år til disse formål. Husbanken sier at disse kommunene må låne i andre banker. Disse kommunene har ingen garanti for å få de samme gunstige rentevilkårene som i Husbanken når de nå må låne i andre banker.

Kan statsråden si om staten vil dekke kommunenes låneutgifter uansett rentevilkår på lån til sykehjemsplasser eller vil man bare dekke tilsvarende husbankrenten?


Les hele debatten