Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om kriteriene ved fordelingen av 50 mill. kr til grendeskoler gjennom et ekstra skjønnstilskudd til noen kommuner, og garanti for at pengene blir brukt til dette formålet

Datert: 18.02.1999
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Kommunal- og regionaldepartementet skriver i en pressemelding av 15. februar 1999 at departementet nå har fordelt 50 mill. kroner til grendeskoler gjennom et ekstra skjønnstilskudd til noen kommuner.

Hvilke kriterier har departementet brukt ved fordelingen av disse pengene, og har departementet noen garanti for at pengene vil bli brukt til opprettholdelse av grendeskoler?


Les hele debatten