Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til justisministeren

Om hva som er gjort for å få videreført Samerettsutvalgets arbeid sør for Finnmark

Datert: 18.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Det er gått over to år siden Samerettsutvalget leverte sin innstilling "Naturgrunnlaget for samisk kultur" (NOU 1997:4).

Hva har statsråden gjort for å få videreført Samerettsutvalgets arbeid i området sør for Finnmark?


Les hele debatten