Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om å trekke inn kompetanse på virkningene av tortur i asylsøknadssaker, og hvorvidt kompetansen er god nok

Datert: 19.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En asylsøkende familie fra Afrika ble nylig transportert ut fra Norge. Et av familiemedlemmene hadde, etter flere sakkyndiges utsagn, vært utsatt for tortur og hadde klare posttraumatiske skader. Dette er et av flere tilfeller der asylsøker har vært torturert, men tilsynelatende ikke blir trodd.

Mener statsråden at Norge har god nok kompetanse på virkningene av tortur, og er det klare rutiner på å trekke inn kompetanse på dette området ved avhør av asylsøker og videre behandling av søknaden?


Les hele debatten