Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at foreldre ulovlig har tatt ut barn av oslo-skolen i protest mot det nye faget kristendom med religions- og livssynsorientering

Datert: 19.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge mediaoppslag er 118 barn tatt ulovlig ut av osloskolen i protest mot det nye kristendomsfaget med religions- og livssynsorientering. Barna som tas ut er barn av humanetikere eller foreldre fra andre religioner. Den nåværende situasjon er uholdbar i det lange løp, blant annet fordi det setter spørsmålstegn ved fagets eksistens.

Hva akter statsråden å foreta seg i sakens anledning?


Les hele debatten