Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Om hvorfor Regjeringen tar opp skyldspørsmål i enkeltsaker, når utenriksministeren har sagt seg enig i at Norge på prinsipielt grunnlag skal ta opp dødsstraff med land som praktiserer det

Datert: 19.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I spontanspørretimen 18. februar 1998 sa utenriksministeren seg enig med Arbeiderpartiet i at en fra norsk side på prinsipielt grunnlag skal ta opp dødsstraff med de land som praktiserer det.

Hva er grunnen til at Regjeringen nå har valgt å ta opp skyldspørsmål i enkeltsaker?


Les hele debatten