Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om hvorvidt stortingsflertallets merknad tilknyttet næringslivsordningene vil bli fulgt, om at avbinding ikke i seg selv er et mål, og at mottakerlandenes ønsker må respekteres ved anbud

Datert: 19.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I spontanspørretimen 17. februar 1999 la statsråden vekt på at det var enighet mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet om næringslivsordningene.

Betyr dette at statsråden nå vil følge stortingsflertallets merknad i Budsjett-innst. S. nr. 3 (1998-99) om at avbinding ikke i seg selv er en målsetting og at mottakerlandenes ønsker må bli respektert ved anbud?


Les hele debatten