Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til sosialministeren

Om den utsatte utbyggingen av eldreomsorgen, i lys av at mange ansatte og pårørende sliter tungt pga. altfor lite hjelp

Datert: 03.02.1999
Besvart: 03.02.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten