Muntlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at 62 pst. av kommunene må redusere tjenestene innenfor skole og oppvekst pga. elendig økonomi, og at fylkesmennene returnerer mange budsjetter uten godkjenning

Datert: 03.02.1999
Besvart: 03.02.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A):


Les hele debatten