Muntlig spørsmål fra Terje Søviknes (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om det at man ønsker å målrette tiltak for å øke valgdeltakelsen ved høstens valg spesielt mot innvandrere

Datert: 03.02.1999
Besvart: 03.02.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Terje Søviknes (FrP)

Spørsmål

Terje Søviknes (FrP):


Les hele debatten