Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om retningslinjer om at muslimer som har konvertert til kristendommen og dermed risikerer ubehageligheter i hjemlandet, automatisk skal få opphold i Norge

Datert: 22.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): I Dagbladet 22. februar 1999 kommer det fram at statsråden har gitt retningslinjer om at muslimer som har konvertert til kristendommen, og dermed risikerer ubehageligheter i hjemlandet, automatisk skal få opphold i Norge uten ytterligere vurdering av saken.

Mener statsråden at dette er i tråd med regelverket på området?


Les hele debatten