Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til helseministeren

Om oppslag om at akuttberedskapen i forhold til alvorlige stråleskader er sentralisert til Oslo, mens Regionsykehuset i Tromsø kun kan ta seg av mindre stråleskader

Datert: 23.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til flere oppslag i avisa Nordlys før og etter foregående helg, så er akuttberedskapen i forhold til alvorlige stråleskader sentralisert til Oslo, mens Regionsykehuset i Tromsø kun har kompetanse til å ta seg av mindre skader som følge av radioaktiv stråling.

Mener statsråden at det er klokt å sentralisere atomberedskapen i forhold til stråleskader på en slik måte?


Les hele debatten