Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at 11 av de 12 prostene i Bjørgvin oppfordrer prestene i bispedømmet til å skrive under på et opprop mot biskop Rosemarie Köhn

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Prestene i Bjørgvin bispedømme blir oppfordret til å skrive under på et opprop mot biskop Rosmarie Køhn. Det er 11 av de 12 prostene i Bjørgvin som står bak henvendelsen til prestene. Etter planen skal oppropet og underskriftene offentliggjøres.

Hvordan ser statsråden på en slik fremgangsmåte, og mener han det er i tråd med god personbehandling at overordnede på denne måten presser ansatte på et lavere nivå til å innta et bestemt standpunkt?


Les hele debatten