Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om manglende iverksettelse av straffereaksjon og tilsyn nesten ett år etter domfellelse av fem ungdommer, da dommene ikke er blitt oversendt Kriminalomsorg i frihet

Datert: 23.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Fem ungdommer ble for ett år siden dømt til fengsel og prøvetid under tilsyn for en rekke forhold, hvorav ran var det hyppigste. Nesten ett år etter at dommen falt, og over to år etter at de siste ranene ble begått, har ungdommene ikke fått noen straffereaksjon eller tilsyn da dommene ikke har blitt oversendt Kriminalomsorg i frihet som har ansvar for å iverksette dommen.

Er statsråden enig i at dette er uakseptabelt, og at noe må gjøres øyeblikkelig for å få brakt slik praksis til opphør?


Les hele debatten