Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Om det å begrunne mildere straffer med kriminelles etniske opprinnelse, som i en sak mot fem barneranere

Datert: 24.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): 27. mars 1998 ble fem barneranere dømt til betingede fengselsstraffer for ran, mishandling og vold. En av rettens begrunnelser for de ekstremt milde dommene var at voldsmennene hadde "en lavere terskel for utøvelse av straffbare handlinger enn normalt", blant annet fordi de var av utenlandsk opprinnelse.

Vil statsråden ta initiativ for å hindre at kriminelles etniske opprinnelse skal kunne brukes som begrunnelse for mildere straffer?


Les hele debatten