Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om en annonsekampanje vedr. opptak av lærlinger i Telenor AS der flerkulturell ungdom oppfordres spesielt til å søke, og om arbeidsmiljølovens forbud mot etnisk diskriminering

Datert: 18.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Telenor AS søker for tiden 300 lærlinger over helsides annonser i dagspressen. "Vi oppfordrer spesielt jenter og ungdom med flerkulturell bakgrunn å søke", lyder teksten. § 55 A i arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om at det ved utlysning og overfor søkere i arbeidslivet, ikke skal forskjellsbehandles ut fra rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse.

Betyr nevnte annonsekampanje at flerkulturell ungdom kan bli foretrukket foran annen ungdom ved opptak av lærlinger i Telenor AS?


Les hele debatten