Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om å stoppe Norges bistand til Zimbabwe, hvor et korrupt og autoritært regime har begått alvorlige menneskerettighetsbrudd

Datert: 25.02.1999
Besvart på vegne av: Utviklings- og menneskerettighetsministeren
Besvart: 03.03.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Norge yter betydelig bistand til Zimbabwe til tross for at landet har et korrupt og autoritært regime med alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Vil statsråden stoppe bistanden og slik medvirke til at norske bistandsmidler kan gjøre nytte ved å settes inn i land som følger akseptable styringsprinsipper?


Les hele debatten