Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til helseministeren

Om begrunnelsen for å ta standpunkt mot EU-direktivet om tilsetningsstoffer i barnemat, all den stund ernæringsmyndighetene pga. kunnskapsmangel nå vil kartlegge kostholdet til norske småbarn

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Utenriksministeren sa i sin Europaredegjørelse 19. januar 1999 at blant annet EU-direktivet om tilsetningsstoffer i barnemat er uakseptabelt for Norge og antydet en mulig bruk av vetoadgangen. Nå er det fremkommet at ernæringsmyndighetene mangler kunnskap om kostholdet til norske småbarn og vil igangsette en landsomfattende kartleggingsundersøkelse.

Hva er da begrunnelsen for Regjeringens standpunkt til dette direktivet?


Les hele debatten