Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt rasjonalisering og omorganisering i statlige etater skal stanses inntil man får på plass et nytt regelverk som vil gi en samlet oversikt over virkningene for distriktene

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Den 22. februar 1999 uttalte statssekretær Per N. Hagen til NRK at rasjonalisering og omorganisering i statlige etater bør stanses inntil et nytt regelverk som skal føre til at man får en samlet oversikt over virkningene for distriktene er på plass. Uttalelsene ble gjentatt i Nationen 23. februar 1999.

Er statsråden enig i at alle omorganiseringsprosesser i staten nå skal stanses, og hvor lenge skal Regjeringen eventuelt vente med å effektuere allerede vedtatte omstillingsprosesser?


Les hele debatten