Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvor mange arbeidsplasser som må gå tapt, f.eks. i olje- og verftsindustrien og bygge- og anleggssektoren, før Regjeringen foretar seg noe

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Vi hører nå daglig om oppsigelser, permitteringer og konkurser i næringslivet. Spesielt utsatt er olje- og verftsindustrien og bygge- og anleggssektoren. I tillegg regner 62 pst. av kommunene med bemanningsreduksjoner i løpet av 1999, ifølge Kommunal Rapport.

Hvor mange arbeidsplasser må gå tapt før Regjeringen vil foreta seg noe?


Les hele debatten