Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til finansministeren

Om framtidig organisering av likningsforvaltninga og Telemark fylkesskattekontor sitt vedtak om å lokalisere tre likningskontor i Midt-Telemark i Bø kommune

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): Skattedirektoratet sine vurderingar og forslag til framtidig organisering av likningsforvaltninga er teken opp i ein rapport som er til intern høyring i skatteetaten.

Er Telemark fylkesskattekontor sitt vedtak om å lokalisere tre likningskontor i Midt-Telemark i Bø kommune i tråd med dei lover og reglar som gjeld, og er det aktuelt å gjennomføre tilsvarande omorganisering ved andre likningskontor, før den nemnde rapporten har vore behandla politisk?


Les hele debatten