Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om at den ilagte døgnmulkten til Oslo kretsfengsel for manglende brannsikring belastes driftsbudsjettet, og om når arbeidet med de pålagte utbedringene blir fullført

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Den ilagte tvangsmulkt til Oslo kretsfengsel for manglende brannsikring har påløpt siden 1. februar 1998. Døgnmulkten belastes fengselets ordinære driftsbudsjett. Dette er uholdbart.

Når regner statsråden at arbeidet med de pålagte utbedringer er fullført?


Les hele debatten