Spørretimespørsmål fra Øivind Skjerve (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å påse at midler som i statsbudsjettet ble avsatt til opprettholdelse av grende- og småskoler, faktisk brukes til dette formålet

Datert: 25.02.1999
Fremsatt av: Rolf Reikvam (SV)
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 03.03.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Øivind Skjerve (SV)

Spørsmål

Øivind Skjerve (SV): I statsbudsjettet 1999 ble det satt av 50 mill. kroner til fordeling til grende- og småskoler. Nå viser det seg at enkelte grunnskoler i Telemark og Hordaland må legges ned, fordi disse midlene er brukt på annet i disse områdene.

Vil statsråden påse at midlene faktisk vil gå til opprettholdelse av disse grende- og småskolene?


Les hele debatten