Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om støtte til vidare drift av skuleskipet "Gann", som utdanner sjøfolk

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Skuleskipet "Gann" som utdanner sjøfolk, har økonomiske problem sidan dei kjøpte nytt skip.

Vil statsråden vurdera å gje auka støtte, slik at denne verdfulle utdanningssituasjonen kan drivast vidare?


Les hele debatten