Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi alle lærere informasjon og undervisning om holdninger til lesbiske og homofile, da hver fjerde i denne gruppen utsettes for diskriminering ved studiested

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NOVA har nylig kommet med en forskningsrapport om lesbiske og homofiles levekår. Undersøkelsen viser at unge i denne gruppen er spesielt utsatt for trakassering, mobbing og diskriminering. Hver fjerde utsettes for diskriminering ved studiested. Lærere og undervisningspersonell gis i dag ingen utdanning om holdninger til lesbiske og homofile, eller hvordan de best mulig skal hjelpe unge som er i tvil om egen seksuell identitet.

Hva vil statsråden gjøre for at slik informasjon og undervisning nå gis alle lærere?


Les hele debatten