Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sikre arbeidsmarkedsetaten ressurser til å kunne gi kvalifiserende tilbud til dem som blir ledige i verfts- og skipsindustrien, slik at de aktuelle distriktene ikke tappes for arbeidskraft

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Meldinger og varsler om oppsigelser i verfts- og skipsindustrien er økende. Det er viktig at distrikt som opplever dette ikke tappes for arbeidskraft og at folk som bli ledig raskt får kvalifiserende tilbud.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Arbeidsmarkedsetaten har tilstrekkelig med ressurser til å møte denne situasjonen og kan tilby nødvendig kvalifisering, omskolering og tiltak for de som blir ledige?


Les hele debatten