Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om at grunneiere vil kunne få en betydelig mindre inntekt fra bruk av utmark, spesielt jaktbart vilt, pga. Regjeringens "positive" holdning til rovdyr

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan synes, på bakgrunn av Regjeringens "positive" holdninger til rovdyr, at mange grunneiere vil få en betydelig mindre inntekt på sin bruk av utmark. Jeg tenker da spesielt på jaktbart vilt som vil bli sterkt redusert etter rovdyrenes herjinger.

Hvordan vil statsråden forholde seg til dette?


Les hele debatten