Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om Regjeringas ansvar for å gripe fatt i den nye undersøkelsen om lesbiske og homofiles levekår, som viser at de ennå utsettes for stor grad av diskriminering

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge en ny undersøkelse om lesbiske og homofiles levekår viser det seg at lesbiske og homofile fremdeles utsettes for stor grad av diskriminering på ulike områder i samfunnet. Mye må gjøres for at denne gruppen opplever at de har akkurat samme menneskeverd og blir behandlet likt med andre i samfunnet. Statsråden uttalte i radio 26.februar 1999 at homofiles måte å leve på har hun ikke noe med.

Betyr dette at statsråden mener at Regjeringa ikke har noe ansvar for å gripe fatt i denne undersøkelsen?


Les hele debatten