Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at det i Direktoratet for naturforvaltning skal være gitt ulike tolkninger av forskriftene for gaupefangst, og om å klargjøre regelverket

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge opplysninger i avisa Nordlys 22. februar 1999 fremgår det at det innenfor Direktoratet for Naturforvaltning er gitt forskjellige tolkninger av forskriftene for gaupefangst.

Hva vil statsråden gjøre for å få til et regelverk som er lett tilgjengelig og forståelig, og som ikke kan tolkes på ulike måter?


Les hele debatten