Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om høye selvmordstall for unge lesbiske og homofile, og kunnskapsmangel blant helsepersonell om denne gruppens livssituasjon og levekår

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ifølge en ny rapport fra NOVA om lesbiske og homofiles levekår kommer det frem sjokkerende tall vedrørende deres psykiske helse. Tallene viser at unge lesbiske og homofile er spesielt utsatt og at hver fjerde har forsøkt å ta sitt eget liv minst en gang. Det er stor grad av manglende kunnskap blant helsepersonell når det gjelder denne gruppens livssituasjon og levekår.

Hva vil statsråden gjøre slik at det raskt kan gis god hjelp, ta disse unge på alvor på deres premisser, samt å få ned selvmordstallene?


Les hele debatten